Sprøyterobot TS-2015

Timer Solutions har sammen med et anerkjent internasjonalt selskap utviklet en innovativ sprøyterobot som både kan utføre tørr og våtsprøytingsarbeider av tunnel, skråninger, grunnmurer eller annet. Alle funksjoner kan utføres av en person, det være seg å fylle opp tanken for mørtel med egen kran osv.
Systemet kombinerer betong pumpe, sprøytebetong rotor og penn i en maskin. Utstyret består bl.a. av en lagringstrakt sprøytebetongarm samt en kompressor for å gjøre maskinen fullstendig automatisk.

Håndteringen av utføres i kabinen med radiostyring hvor dieselmotoren fra trucken benyttes som energikilde.

FØRERHYTTE

Lukket og oppvarmet, glass også i taket. Kan heves ca. 125 cm over dekket for å gi bedre oversikt for føreren. Med ergonomisk sete og setebelte. Støtte for ekstern trådløs kontroll boks for alt utstyr.

Vi kan grunnet vår fleksible fabrikk utvikle spesialprodukter i samarbeid med arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer.