Solbruk T-ISO Lambda 0,29 er en ferdigblandet lettvekt tørrmørtel med ekstremet god isolasjonsevne.

Solbruk T er en spesiell sprøytebetong utviklet som en del av RockDrain systemet for bruk i tunneler og underjordiske anlegg. Solbruk T er vann-, brann- og frost- sikker.

Kan også brukes utenfor RockDrain systemet for å oppnå de nevnte fordeler i andre konstruksjoner som bomberom, parkeringshus og gruver mm.

Kan sprøytes våt eller tørr.