Bygg sikkert, effektivt og økonomisk

 

og miljøvennlig!

 

Når utviklingen går videre

Kundens tillit

 

er nøkkelen til vår virksomhet

Perfekt for tunneller og underjordiske anlegg

utmerket for mange andre konstruksjoner!

Dette er Timer Solutions

Timer Solutions er en global leverandør av bærekraftige løsninger for vann, brann og frost -sikrings systemer og produkter for byggeindustrien. Vi leverer miljøvennlige, vanntette og spesialmørtler for isolering. Vi selger produksjonslisenser i utenfor Norge og Sverige..

Et av våre hovedprodukter er et revolusjonerende, enkle, sikre og miljøvennlige systemet for drenering, brann og frostsikring av tunneler, parkeringshus og andre underjordiske anlegg. Andre er våre innovative tørrmørtelprodukter med spesielle egenskaper som f.eks ekstremt lave lambda verdier. Vi har også et meget bredt spekter av produkter for vanntetting og beskyttelse av alle typer betongkonstruksjoner.  Vi satser på fremtidens løsninger, grønn teknologi, NANO teknologi, og produkter som forlenger levetiden for alle typer betongkonstruksjoner.

Fordeler

  • Lavere kostnader 55% 55%
  • Økt levetid 89% 89%
  • Bedre ??????? 55% 55%
  • Tidsbesparende 62% 62%

Hvorfor fant ikke jeg på denne geniale løsningen.  (mer enn 40 år i tunnelbransjen, en mentor)

(uttalt etter å ha blitt introdusert for RockDrain systemet)

Mr. David Hindle

OTB ENGINEERING - LONDON www.otbeng.com

Tallenes tale

RockDrain system er forsket frem og fullskalatestet for vei, tog, kraft, kloakk og andre tunneler og underjordiske konstruksjoner. Systemet bygger kun 8 cm på utgjevningsbetongen eller sikringsbetongen på utsprengt tunnel tverrsnitt. RockDrain systemet er fullskalatestet i flere tunneler og det utmerker seg i alle aspekter!

RockDrain systemet er bygget på Solbruk T isolerende, vanntett, brann- og frostsikker sprøytemørtel og vår patenterte dreneringsnett.

RockDrain systemet har lang levetid, 120 år, er sikkert, enkelt og svært miljøvennlig.

%

Lave kostnader - LCC

%

Mindre photochemical ozone (POCP)

%

Energiforbruk

%

Mindre avfall

%

Minimal Global warming

%

Mindre forsuring av miljøet